Regulamin

Postanowienia ogólne

Regulamin obejmuje zasady, które obowiązują przy korzystaniu z Serwisu coto.pl.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

Administratorem Serwisu coto.pl jest:

More Online Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 64 00-825 Warszawa, NIP: 5272947816, KRS: 0000879037.

 

Prawa i obowiązki użytkownika

Użytkownik, czyli osoba korzystająca z Serwisu coto.pl, zobowiązuje się przestrzegać regulaminu oraz dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 • Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem przed skorzystaniem z Serwisu.
 • Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z używania Serwisu.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść materiałów, które umieszcza w Serwisie np. komentarzy. Nie może w szczególności używać słów uznawanych za obelżywe i wstawiać treści, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub z prawem, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści i łamania prawa.
 • Użytkownik na własne ryzyko klika w linki, odnośniki i materiały stron trzecich.
 • Użytkownik z niektórych funkcji i usług Serwisu może korzystać dopiero po założeniu konta w serwisach zewnętrznych np. konta na poczcie e-mail, albo rejestracji w usłudze Disqus.
 • Użytkownik nie może zamieszczać treści reklamowych, komercyjnych, promocyjnych oraz SPAMu.
 • Użytkownik akceptuje, że dostęp lub korzystanie z niektórych części Serwisu może podlegać odrębnym zasadom.
 • Użytkownik nie może podejmować prób nieuprawnionego dostępu do Serwisu oraz innych działań, które zakłócałby działanie stron Serwisu.

 

Ochrona prywatności i danych osobowych

Informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są pod linkiem: coto.pl/polityka-prywatnosci.

 

Odpowiedzialność administratora

 • Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do niektórych treści, części i funkcji Serwisu.
 • Serwis coto.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności wynikłe z wadliwie działającego sprzętu elektronicznego użytkownika, a które wpływają na prawidłowy odbiór zawartości witryny internetowej.
 • Serwis może wyświetlać reklamy i publikować materiały promocyjne.
 • Treście publikowane w Serwisie podlegają prawu autorskiemu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez użytkowników Serwisu i będzie usuwać takie treści zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2020 roku.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia prawa poprzez treści zamieszczane przez Użytkowników, to Użytkownicy ponoszą pełną i osobistą odpowiedzialność w tym zakresie.
 • Administrator nie gwarantuje niezakłóconego dostępu do Serwisu, zastrzega sobie prawo do przerw w jego działaniu i usunięcia Serwisu. Nie ponosi też odpowiedzialności za czasowy lub trwały brak dostępu do treści Serwisu z dowolnych przyczyn np. awarii technicznych, albo niedostosowania urządzeń elektronicznych użytkownika.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieumyślnie spowodowanie szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z Serwisu lub wiązać się z nim. W szczególności nie odpowiada za ewentualne utracone korzyści, naruszenia dobrego imienia, szkody wynikłe z utraty danych czy opóźnienia, a także zakłócenia działalności gospodarczej.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty moralne.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, żeby zawartość Serwisu była rzetelna, jednak informacje dostępne na jego stronach mają  jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
 • Administrator wyklucza wyraźne lub domniemane gwarancje i oświadczenia w granicach, w jakich jest to możliwe ze względu na przepisy prawa.

 

Dodatkowe prawa Administratora

Konta użytkowników które nie są aktywne dłużej niż miesiąc czasu mogą zostać usunięte przez Administratora. Administrator może zablokować konto użytkownika szczególnie jeśli naruszy postanowienia regulaminu. Administrator zastrzega sobie prawo blokady jak również usunięcia konta Użytkownika bez podawania przyczyny. Serwis jest moderowany, a więc Użytkownicy o uprawnieniach Moderatora mogą usuwać wybrane treści, poprawiać, zaprzestać ich publikacji. Administrator może podjąć decyzję o zawieszeniu Serwisu bez powiadamiania o tym fakcie kogokolwiek, włączać, zmieniać, wyłączać funkcjonalności dostępne na nim, zmienić adres domeny coto.pl na inny.

Zmiany w regulaminie

Administrator może zmienić regulamin z jednoczesnym powiadomieniem o tym użytkowników za pośrednictwem informacji umieszczonej na stronie Serwisu coto.pl

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 13.08.2021 roku.

5.3k pytań

9.2k odpowiedzi

12 komentarzy

9 użytkowników

Kategorie

coto.pl to serwis, w którym możesz zadawać pytania i szukać odpowiedzi dotyczących slangu młodzieżowego, ale nie tylko.Zapytaj o dane słowo jeśli nie wiesz co ono oznacza. Pytaj co to jest? Co to są? Dozwolone są wszystkie pytania zwierające sformułowanie "co to"

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie znaczeń z serwisu coto.pl jest zabronione. Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Twórcy strony coto.pl dokładają wszelkich starań, aby zawarte na niej dane były prawdziwe, rzetelne i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.